Anmälan av insändare
Title


Insandare.se
Title


1 - 20 av 249 >>>


Allemansrätten brottsligt hos jordägare med låg "toleransnivå"
Naturvårdsverket har väldigt svårt att förstå !!!!
Naturvårdsverket
Allemansrätten, bara en rättighet för icke medborgare och företag !!!!!
Till vilket land kan Svenska medborgare flytta ?!!
FN organisationen ekonomiska affärsidé, regler när inte krigsmateriel, religion eller fattigdom är förbjudna av organisationen!
Vad tänker du göra med ditt privata ägande "statens finanser", som via statsbidrag används i din kommun?
Vilken hjälp behöver FN anslutna länder för att ta hand om sin befolkning?
Det finns ingen prioritering eller finansiering för medborgarna, som bor i landet.
Naturvårdsverket har samma uppgift, som landets försvar.
Ta kontroll över ditt lilla ägande du fortfarande har ?
När tiggarna kom till byn
Bli inte gammal och sjuk i Sverige
Angånde yttrandefrihet
Vilken ideologi behövs för att ta hand om de någon annan äger?
Man kan tydligen privatisera det som redan är privat och ägs till 100% av medborgarna
Brott mot medborgerlig frihet
Även Nordkorea är privatägt "av en familj"
Är det något i äganderätten i statens och kommunernas skogar partierna vill ändra på?
Är det något i äganderätten i statens och kommunernas skogar partierna vill ändra på?
1 - 20 av 249 >>>
Title
Title