Anmälan av insändare
Title


Insandare.se
Title


1 - 20 av 256 >>>


Inget sunt förnuft på comviq
Politiker har landets enda kunskapsbefriade anställning
Allemansrätten, skapar inga nya ägare!!!
Allemansrätten kan inte leva upp till lagkraven
Sverige det folkägda landet
Härliga elever i Veddige
MAKTGALENSKAPEN I SVERIGE
Allemansrätten brottsligt hos jordägare med låg "toleransnivå"
Naturvårdsverket har väldigt svårt att förstå !!!!
Naturvårdsverket
Allemansrätten, bara en rättighet för icke medborgare och företag !!!!!
Till vilket land kan Svenska medborgare flytta ?!!
FN organisationen ekonomiska affärsidé, regler när inte krigsmateriel, religion eller fattigdom är förbjudna av organisationen!
Vad tänker du göra med ditt privata ägande "statens finanser", som via statsbidrag används i din kommun?
Vilken hjälp behöver FN anslutna länder för att ta hand om sin befolkning?
Det finns ingen prioritering eller finansiering för medborgarna, som bor i landet.
Naturvårdsverket har samma uppgift, som landets försvar.
Ta kontroll över ditt lilla ägande du fortfarande har ?
När tiggarna kom till byn
Bli inte gammal och sjuk i Sverige
1 - 20 av 256 >>>
Title
Title